Z dniem 26 października 2020 roku wprowadzamy nową edycję katalogu, który wnosi szereg zmian w ofercie produktowej firmy DRE Sp. z o.o. Wydanie 3/2020 katalogu zostało uzupełnione o nowości prezentowane w osobnej ulotce “Nowości 2020”, jak i o nowe produkty oraz rozwiązania techniczne, które poszerzają dotychczasową ofertę.

Facebook