Szanowni Państwo, przedstawiamy pismo od firmy POL-SKONE.

Z dniem 08.08.2018 kończy się ważność Aprobaty Technicznej AT-15-7560/2013 dla drzwi wewnętrznych wejściowych POL-SKONE B-30, POL-SKONE C-30, POL-SKONE SR37 oraz POL-SKONE RC3. W dniu 06.04.2018 złożyliśmy do Instytutu Techniki Budowlanej wszystkie dokumenty wymagane do uzyskania Krajowej Oceny Technicznej dla tych drzwi (od dnia 01.01.2017r. dokumentem odniesienia dla wyrobów budowlanych jest Krajowa Ocena techniczna, która zastępuje Aprobatę techniczną) jednakże z uwagi na wewnętrzne procedury ITB nie mamy jeszcze całkowitej pewności czy KOT dla tych drzwi będzie wydany do dnia 08.08.2018.

Mamy nadzieję, że prace nad Krajową Oceną Techniczną w ITB przebiegną w sposób sprawny i szybki, jednak w chwili obecnej nie jest to zależne od POL-SKONE. Informujemy jednak, że wszystkie zamówienia na drzwi wewnętrzne wejściowe POL-SKONE B-30, POL-SKONE C-30, POL-SKONE SR37 oraz POL-SKONE RC3 złożone do POL-SKONE do dnia 07.08.2018 włącznie zostaną zrealizowane i będą wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych na bazie AT-15-7560/2013.

Jednocześnie od dnia 08.08.2018 do czasu uzyskania KOT nie będziemy przyjmowali nowych zamówień na drzwi wewnętrzne wejściowe POL-SKONE B-30, POL-SKONE C-30, POL-SKONE SR37 oraz POL-SKONE RC3.

Facebook