Zgodnie z otrzymaną informacją od POL-SKONE informujemy, iż z przyczyn niezależnych od POL-SKONE (wady wydruku katalogu) wersję drukowaną katalogu będziemy dystrybuować do Państwa po 16/08/2019.

Katalog w wersji elektronicznej jest dostępny na naszej stronie w sekcji DO POBRANIA.

Facebook