Szanowni Państwo,

ostatni rok w branży budowlanej to niesłabnąca wysoka koniunktura. Według GUS produkcja budowlano-montażowa wzrosła w I połowie 2017 roku o 7,6%, a druga polowa roku po podliczeniu danych jest równie dobra. To wszystko ma również wpływ na koszty. Od blisko roku obserwujemy stały wzrost cen surowców co wpływa na znaczący wzrost kosztów wytworzenia produktu. Dodatkowo dynamiczny rozwój rynku w sposób znaczący wpływa na potrzebę ciągłego analizowania produktów oraz ich cen. Z początkiem roku podjęliśmy decyzję o zmianach w ofercie cenowej produktów Porta Drzwi.

21 stycznia br. przekażemy Państwu odrębnym pismem szczegóły dotyczące planowanej zmiany cen. Podwyżką zostaną objęte wszystkie zlecenia jakie wpłyną do PORTA po godz. 12.00, l lutego 2019 tj. dotyczące planu 062.

Nowe ceny zostaną zawarte w katalogach PORTA edycja 2/2019, które będą dostępne od 31 stycznia br. na stronie www.porta.com.pl.

Facebook