W nawiązaniu do Pisma dealerskiego nr 40/2017 z 10 listopada 2017 r. oraz Pisma handlowego nr 3/DH/2018 z dnia 21 lutego 2018 o zmianie dotychczasowego koloru Biel Klasyczna (RAL 9016) na kolor Biały (RAL 9003) informujemy, iż zmiana ta nastąpi w dniu
9 marca 2018 obejmując zamówienia wpływające do PORTA od 9 marca od godziny 12:00 (planowanie TK2018112).

Symbolika przed zmianą:
SPWBA00L08LBV0AZD0A000, gdzie:
Poz. 11-12 LBV oznacza Farba Akrylowa UV Biel Klasyczna (RAL 9016).

Symbolika po zmianie:
SPWBA00L08WBI0AZD0A000, gdzie:
Poz. 11-12 WBI oznacza Farba Akrylowa UV Biały (RAL 9003).

Zmiana w ofercie wiąże się z jednoczesnym wycofaniem RAL 9016 (ostatnie planowanie TK2018111).

Facebook